Altrecht/UMCU

Soms is een kind of jongere geholpen met specialistische groepsbehandeling of met extra hulp in een crisissituatie. De bij KJP030 aangesloten therapeuten werken dan ook samen met grotere instellingen zoals Altrecht en het UMC Utrecht. En dat biedt voordelen:

  • multidisciplinair teams
  • veel ervaring met groepsbehandeling en deeltijdbehandeling
  • specifieke ervaring met ingewikkelde (multi) problematiek
  • crisishulp
  • outreachende diagnostiek en behandeling
  • gezinsbehandelingen

Altrecht, specialistische GGZ

UMC Utrecht Hersencentrum