UMC Utrecht – Gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum biedt gespecialiseerde zorg voor mensen van 0 tot 100 jaar.

Bij kinderen en jongeren zijn we gespecialiseerd in het meedenken over meervoudige psychiatrische problemen waarbij andere professionals in hun netwerk geen behandeling (meer) kunnen bieden. Ook kinderen en jongeren die vastgelopen zijn op meerdere levensgebieden zijn bij ons welkom. Ons Advies- en Aanmeldteam denkt bij iedere aanmelding snel mee of en zo ja wat we kunnen betekenen en als dat niet bij ons kan waar en wie dan wel zou kunnen helpen.

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen richt zich voornamelijk op kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling met onder andere (vermoeden op) een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme. Snel toegankelijke diagnostiek en analyse, second opinions en het zo nodig voor een bepaalde periode leveren van aanvullende zorg en behandeling staan daarbij centraal. Onze specialistische behandelingen zijn kortdurend en specifiek gericht op situaties waarin andere zorg (tijdelijk) niet voldoet.

Behandelingen

De intensieve (dag) klinische afdeling voor kinderen in de basisschoolperiode richt zich vooral op kinderen met vermoedens van ADHD, autisme, of een gedragsstoornis, al dan niet in combinatie met een somatische aandoening en/of beperkingen op andere ontwikkelingsgebieden. Door intensieve behandeling van kind en ouders in samenwerking met het netwerk om het gezin heen wordt gekeken zij zich ondanks de aanwezige kwetsbaarheid of beperking weer kunnen gaan ontwikkelen. Kinderen volgen onderwijs op de Fritz Redl school en tijdens de behandeling volgt in samenwerking met hen een advies over een passende schoolomgeving. Daarnaast is er een dagbehandelingsprogramma met modules waarmee kinderen dagelijks van 8.00 tot 16.00 uur werken aan hun leerdoelen. In overleg is het mogelijk de dagbehandeling te combineren met 1 of meer nachten klinische opname. Een volledige klinische opname van zondag tot en met vrijdag behoort ook tot de mogelijkheden.

De acute afdeling voor jeugdpsychiatrie biedt psychiatrische diagnostiek en crisisopname. Indien mogelijk werken we ook voor deze jongeren samen met de Fritz Redl school. Tijdens de opname wordt bovendien samen met het netwerk gekeken welke ambulante behandeling er verder passend is voor jongeren en hun gezin. Na opname kunnen afspraken gemaakt worden over een Bed Op Recept waar jongeren onder bepaalde omstandigheden tijdelijk gebruik van kunnen maken.

Poliklinisch bieden we een aantal specifieke programma’s:

Acuut & Intensief

Is er sprake van een (ernstige) crisis, dan hebben we gelegenheid voor een time-out of korte opname op onze afdeling Acuut & Intensieve Zorg.  We beschikken over een jeugd BOPZ-afdeling voor jongeren met een maatregel tot dwangbehandeling.

Second opinions

Indien nodig doen we bij second opinions genetisch onderzoek en zetten we extra kennis in voor bijvoorbeeld syndromale aandoeningen.

Samenwerking

Wij werken intensief samen met de Prof. Redl school, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en diverse andere zorgaanbieders in de regio Utrecht. Samen met Altrecht bieden wij jongeren die in crisis verkeren de mogelijkheid voor nachtopname: een zogenaamd Bed Op Recept.

Wij werken in de regio Utrecht intensief samen met de consortia KOOS en Spoor030.

De zorg die de afdeling Psychiatrie verleend valt onder het landelijk arrangement. De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. Wachttijden zijn niet afhankelijk van de gemeente waar u woont.

PsyNet is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn ouders of mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Via PsyNet kunnen de cliënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo willen wij de zorg en ondersteuning sterk verbeteren met regie voor de cliënt en zijn mantelzorgers. Geïnteresseerd in deelname? Kijk dan op de pagina voor cliënt of hulpverlener.

Nieuw zorgprogramma richt zich op tweelingen UMC Utrecht

Lees meer >