UMC Utrecht – Gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum biedt gespecialiseerde zorg voor mensen van 0 tot 100 jaar.

Bij kinderen en jongeren zijn we gespecialiseerd in meervoudige psychiatrische problemen waarbij andere professionals geen behandeling (meer) kunnen bieden. Ook patiënten met problemen op meerdere levensgebieden, zijn bij ons welkom. Ons Advies- en Aanmeldteam pakt iedere aanmelding snel op en zorgt voor adequate vervolgbegeleiding.

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen richt zich voornamelijk op de ontwikkelingsstoornissen adhd en autisme. Snel toegankelijke diagnostiek, second opinions en acute zorg staan daarbij centraal. Onze specialistische behandelingen zijn kortdurend en specifiek gericht op situaties waarin reguliere zorg niet voldoet.

Behandelingen

Behandelingen worden zowel klinisch, dagklinisch als poliklinisch gegeven. Poliklinisch bieden we tevens specifieke programma’s:

  • Zorgprogramma jonge kind.
  • Zorgprogramma prikkelverwerking.
  • Zorgprogramma selectief mutisme.
  • Zorgprogramma Stemmen horen bij kind en jeugd.

Acuut & Intensief

Is er sprake van een (ernstige) crisis, dan hebben we gelegenheid voor een time-out of korte opname op onze afdeling Acuut & Intensieve Zorg.  We beschikken over een jeugd BOPZ-afdeling voor jongeren met een maatregel tot dwangbehandeling.

Second opinions

Indien nodig doen we bij second opinions genetisch onderzoek en zetten we extra kennis in voor bijvoorbeeld syndromale aandoeningen.

Samen

Wij werken intensief samen met de Prof. Redl school, het Wilhelmina KinderZiekenhuis en diverse andere zorgaanbieders in de regio Utrecht. Samen met Altrecht bieden wij jongeren die in crisis verkeren de mogelijkheid voor nachtopname: Een zogenaamd Bed Op Recept.

De zorg die de afdeling Psychiatrie verleent valt onder het landelijk arrangement. De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. Wachttijden zijn niet afhankelijk van de gemeente waar u woont.

Nieuw zorgprogramma richt zich op tweelingen UMC Utrecht

Lees meer >