Bij Bureau LEF starten in september 2016 verschillende spel- en praatgroepen KIES voor kinderen van gescheiden ouders

15 juli 2016

KIES is bedoeld voor alle kinderen wiens ouders zijn gescheiden, ongeacht hoe lang dit geleden is en of kinderen er al dan niet zichtbaar last van hebben. In de KIES-groep kunnen kinderen op laagdrempelige wijze middels gespreksvoering, creatieve werkvormen en spel, samen met leeftijdgenootjes de scheiding beter leren begrijpen. Zij vinden herkenning en erkenning binnen een veilige neutrale plek. De KIES-groep stelt zich tevens ten doel de communicatie tussen ouders en kinderen te stimuleren en leert kinderen vaardigheden, zoals opkomen voor jezelf, praten over en omgaan met gevoelens en gedachten. In twee ouderbijeenkomsten krijgen ouders meer informatie over de KIES-groep en het thema ‘kind en scheiding’. Er zijn KIES-groepen voor kinderen van 4-8 jaar, voor 8-12 jaar en voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. In alle KIES-groepen zijn nog enkele plekken vrij.

Voor meer informatie bezoek de website www.bureau-lef.nl, telefoon 030 – 4100300 of mail naar info@bureau-lef.nl