Bij De Kindermaatschappij start medio november de groepstraining Samen Sterk

25 augustus 2016

Samen Sterk is een groepstraining voor kinderen tussen 10 en 12 jaar (groep 6-8) die op een handigere manier met hun boosheid willen leren omgaan.

Bij Samen Sterk leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met lastige situaties zonder meteen boos te worden. Ze leren hoe ze zichzelf beter in de hand kunnen houden als ze een agressieve bui hebben. Ook herkennen ze beter dat er een boze bui aankomt. In de training leren kinderen anders naar situaties te kijken, en hoe ze zichzelf rustiger kunnen maken. Ook ouders worden betrokken middels twee ouderbijeenkomsten. Omdat het moeilijke gedrag zich vaak ook op school voordoet, is het belangrijk om ook de leerkracht te betrekken bij de vorderingen van het kind (alleen na expliciete toestemming van ouders zal de groepstrainer de leerkracht betrekken).

De hele training duurt 10 weken. Hiervan zijn 8 bijeenkomsten (90 minuten) alleen voor de kinderen. Ouders worden via 1 ouderbijeenkomst en 1 gezamenlijke slotbijeenkomst betrokken. Tussentijds telefonisch en/of mailcontact is uiteraard mogelijk.

Startdatum: medio november 2016
Dag en tijdstip: maandagen 15.00 – 16.30 uur
Lokatie: Singelsteeg 2, Utrecht

 

Voor meer informatie en aanmelding www.kindermaatschappij.nl of mail naar samensterk@kindermaatschappij.nl