Nieuw zorgprogramma richt zich op tweelingen UMC Utrecht

3 oktober 2016

Wat is de impact van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme op kinderen die tweeling zijn? Maar ook, heeft het tweeling-zijn invloed op het al dan niet ontwikkelen van een stoornis? Binnen het nieuwe Zorgprogramma Tweelingen staan deze vragen centraal. Het zorgprogramma is gericht op diagnostiek en behandeling bij twee- of meerlingen van 0-18 jaar.

In Nederland worden 18 a 19 tweelingen per 1000 kinderen geboren. Of ‘tweeling-zijn’ invloed heeft op ontwikkelingsstoornissen is niet duidelijk. Het team van het Zorgprogramma Tweelingen doet diagnostiek, biedt zorg en zoekt naar helderheid. Het gaat om tweelingen en meerlingen waarbij stoornissen spelen zoals ADHD, ODD, autisme en selectief mutisme.

Het nieuwe Zorgprogramma Tweelingen maakt deel uit van de polikliniek voor ontwikkelingsstoornissen. Er is tevens wetenschappelijk onderzoek aan verbonden. Dit vergroot de kennis en behandelmogelijkheden.

Meer informatie is te vinden op www.umcutrecht.nl