Over KJP030

Kinder- en Jeugdpraktijken Utrecht

KJP030 staat voor Kinder- en Jeugdpraktijken in Utrecht. KJP030 is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, kinderpsychotherapeuten en kinderpsychiaters, werkzaam in kleinschalige praktijken in Utrecht en omgeving. KJP030 is ontstaan uit een jarenlange prettige, professionele samenwerking. KJP030 is opgericht om cliënten, ouders en verwijzers te informeren over de soort zorg die verschillende aanbieders in Utrecht aan kinderen, jeugdigen en hun ouders leveren.

De website helpt om snel en gericht te kunnen zoeken naar een geschikte hulpverlener dicht in de buurt.

Voordelen

De vrijgevestigde kinder- en jeugdprakijk biedt veel voordelen. Redenen waarom (ouders van) cliënten kiezen voor een vrijgevestigde praktijk zijn:

  • De hulpvraag van het aangemelde kind staat centraal
  • Afhankelijk van de hulpvraag worden anderen uit de leefomgeving van het kind ( gezin, school, arts, buurtteam ea) bij de zorg betrokken
  • Op maat gesneden zorgaanbod afgestemd op de hulpvraag
  • In de woonomgeving en gemakkelijk te bereiken
  • Persoonlijke benadering

Kwaliteit van deelnemende praktijken is gewaarborgd

Alle bij de KJP030 aangesloten therapeuten zijn hoog gekwalificeerde zorgverleners, die hulp bieden aan baby’s, kinderen, jeugdigen en hun ouders. Ook school, broertjes en zusjes of anderen uit de leefomgeving van het kind worden, zo nodig, bij de behandeling betrokken. Alle behandelaren hebben gedegen opleidingen gevolgd en zijn lid van één of meer erkende beroepsverenigingen, waardoor kwaliteit gewaarborgd is. De behandelaren op deze site hebben ofwel een registratie in het BIG-register ofwel een registratie bij de beroepsverenigingen NVO en/of NIP. Het BIG register is door de overheid opgericht in het kader van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hierin zijn opgenomen de gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut/ klinisch (neuro)psycholoog en de psychiater. Doel is de bewaking van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het scheppen van duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener.

Orthopedagogen-generalist en kind- en jeugdpsychologen NIP staan niet ingeschreven in het BIG-register, maar wel in de registers van de NVO en het NIP. Ook zij voldoen daarmee aan de door deze verenigingen gestelde kwaliteitseisen en dienen zich te houden aan de door deze verenigingen gestelde beroepscode.

Registratie praktijk

Als u uw praktijk wilt registreren kunt u hiervoor een verzoek bij ons indienen via deze link. Voor nieuwkomers op de portal geldt op dit moment de voorwaarde dat de praktijk een contract ‘ambulante specialistische jeugdzorg’ met KOOS en/of Spoor030 heeft en/of in Utrecht gevestigd is . De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen zoals hierboven beschreven. Beheerder van de portal is Jet Scheeren, te bereiken via jet@praktijkjet.nl