Training van 6 bijeenkomsten gericht op weerbaarheid en faalangst voor kinderen van 8-12 jaar start bij Bureau LEF op woensdag 30 maart 2016.

15 maart 2016

In deze groep leren kinderen tussen de 8-12 jaar in 6 bijeenkomsten vaardigheden waardoor zij zich meer assertief durven opstellen en meer vertrouwen in zichzelf kunnen krijgen. In een veilige en prettige sfeer oefenen de kinderen middels spel, drama en creatieve activiteiten. Ze leren over gedachten, gevoelens en hun eigen invloed op sociale situaties. Zo merken zij al doende dat zij steviger in hun schoenen komen te staan en op adequate wijze hun grenzen aangeven en omgaan met spanning. Ouder(s) en indien mogelijk de school worden nauw bij de groep betrokken teneinde een zo groot mogelijk generalisatie-effect te bereiken. Voor meer informatie bezoek de website, telefoon 030-4100300 of mail naar: info@bureau-lef.nl.