Vergoeding & kosten

Soort zorg

De zorg kan ingedeeld worden in Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ (voorheen respectievelijk eerstelijns- en tweedelijns zorg) én dyslexiezorg. De verwijzer zal inschatten welke zorg er nodig is en dit op de verwijsbrief aangeven.

Lees meer over soort zorg > 

Vergoeding

Vergoeding van de zorg vindt plaats wanneer er sprake is van een DSM stoornis én wanneer de behandelaar gecontracteerd is. Dit geldt zowel voor de GB-GGZ als S-GGZ.

Lees meer over vergoedingen >

Kosten

Om verschillende redenen is er geen sprake van vergoeding door de gemeente. In dat geval zijn kosten (deels) voor rekening van de ouders.

Lees meer over de kosten >