Kosten

Er zijn verschillende redenen waardoor vergoeding door de gemeente niet mogelijk is. In dat geval zijn kosten (deels) voor rekening van de ouders.

  • Bewuste keuze voor zelf betalen. Die keuze wordt vaak gemaakt om privacy-redenen, namelijk dat een ouder niet wil dat een diagnose van hun kind gesteld en/of geregistreerd wordt. U kunt dan zowel bij een ongecontracteerde als gecontracteerde behandelaar terecht.
  • Vraag valt buiten vergoede zorg. Er zijn hulpvragen die niet onder vergoede zorg (GB-GGZ, S-GGZ of dyslexiezorg) vallen, maar wel bron van zorg zijn. Zoals o.a. aanpassingsstoornissen, rouw, leer- en studieproblemen en remedial teaching. Ook voor deze zorg kunt u terecht bij de aangesloten kinder- en jeugdpraktijken van KJP030.
  • Het budget van de gekozen praktijk is op. Gemeenten kennen gecontracteerde zorgverleners budgetten toe. Wanneer het maximum van dit budget bereikt is, komt de zorg voor rekening van de ouders. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan de behandeling te informeren of de gekozen praktijk nog voldoende budget heeft. Desgewenst kan een andere praktijk gekozen worden waar wel nog budget beschikbaar is. Voor actuele informatie hierover zie de rubriek Nieuws.  En informatie op de eigen website van de praktijk.

Verwijzing niet nodig

Wanneer de kosten zelf betaald worden is een verwijzing niet nodig. Bij zelfbetaling staat het de behandelaar vrij of hij de zorg per prestatie of per sessie in rekening brengt.