Soort zorg

De zorg kan ingedeeld worden in Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ (voorheen respectievelijk eerstelijns- en tweedelijns zorg) én dyslexiezorg. De verwijzer zal inschatten welke zorg er nodig is en dit op de verwijsbrief aangeven.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Bij behandelingen binnen de GB-GGZ gaat het om kortdurende psychologische hulp bij lichte, matige of ernstige problematiek. Het aantal sessies is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek.
Bij de vergoede zorg kent de GB-GGZ vier zogenoemde prestaties (er wordt niet langer in sessies gerekend) te weten: kort (2-5 gesprekken), middel (5-8 gesprekken), intensief (8-12 gesprekken) en chronisch.
Wordt de zorgverlener niet vergoed door de gemeente, dan staat het de behandelaar vrij om deze zorg per prestatie of sessie bij ouders in rekening te brengen.

Specialistische GGZ (S-GGZ)

De S-GGZ is voor cliënten met complexe psychische problemen en/of wanneer er sprake is van een verhoogd risico en/of bij een vraag voor uitgebreide diagnostiek. De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de behandelingsmogelijkheden. Binnen de S-GGZ wordt gewerkt met DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties ).

Dyslexiezorg

Dyslexiezorg is voor kinderen en jeugdigen met dyslexie. De praktijken die dit bieden zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van lees- en/of spellingsproblemen.