Vergoeding

Vergoeding van de zorg vindt plaats wanneer er sprake is van een DSM stoornis én wanneer de behandelaar gecontracteerd is. Dit geldt zowel voor de GB-GGZ als S-GGZ.
Bij geen vermoeden van een DSM stoornis en/of wanneer de behandelaar geen contract heeft, vindt er geen vergoeding door de gemeente plaats en dient er zelf betaald te worden. Zie ook kosten

Verantwoordelijkheid van de gemeenten

De psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt met ingang van 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarmee valt ook de vergoeding van deze zorg onder de gemeente. De gemeenten zijn contracten aangegaan met (een deel van de) kinder- en jeugdpraktijken. De reden dat niet alle zorgverleners een contract is aangeboden, heeft met bezuinigingen te maken. Er is geen onderverdeling gemaakt op grond van kwaliteit en/of ervaring. Alle KJP030 behandelaren hebben gedegen opleidingen gevolgd en zijn lid van één of meer erkende beroepsverenigingen, waardoor kwaliteit gewaarborgd is.

Vergoede GB-GGZ en S-GGZ

Vergoede GB-GGZ en S-GGZ (voor meer informatie zie soort zorg) wordt geleverd door zorgverleners die een contract hebben met de gemeente waarin het kind woonachtig is. Ook de ernstige, enkelvoudige dyslexie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar komt voor rekening van de gemeentes. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de betreffende praktijken.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding van zorg in aanmerking te komen is een verwijsbrief nodig. Een huisarts, schoolarts, medisch specialist (bv. kinderarts) of medewerker van het Buurtteam kan deze uitschrijven.
Door de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH GGZ-jeugd) of door het buurtteam kan eerder al een lichte vorm van behandeling ingezet zijn.  De verwijzing zal gedaan worden na inschatting dat er meer zorg nodig is. De verwijzer zal mogelijk een aantal praktijken adviseren. U bent vrij om hierin uw eigen keuze te maken

Aan de verwijsbrief zijn voorwaarden verbonden. Zo moet er op staan:

  • Naam en adres van de aangemelde cliënt
  • Burger Service Nummer van de aangemelde cliënt
  • Geboortedatum aangemelde cliënt
  • Contactgegevens, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer
  • Vermelding soortzorg: GB-GGZ, SGGZ, of dyslexiezorg
  • Wel of geen sprake van een vermoeden van een DSM stoornis
  • De verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór de behandeling en minimaal op de datum van het eerste gesprek.

De verwijsbrief dient te worden meegenomen naar het eerste (intake) gesprek. Bij zelfbetaling is een verwijzing niet nodig.